Poniżej przedstawiamy pozwolenia Firmy EKO-LECH Recykling na działalność w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów zgodnie z Ustawą o Odpadach na rok 2016.

Decyzja na przetwarzanie

Decyzja na zbieranie